Øyesykdommer

Noen av de vanligste øyesykdommene er presentert her.

Grå stær - Katarakt

Grå stær (katarakt) er en naturlig aldringsprosess. Dette fører gradvis til redusert synsfunksjon. Man opplever å se uklart, som å se gjennom et skittent vindusglass. De fleste over 70 år har en begynnende grå stær. Denne forandringen i øyet er helt ufarlig i seg selv. Den eneste behandling for grå stær er operasjon. For noen blir det nødvendig med operasjon tidlig i livet mens enkelte ser tilfredsstillende hele livet uten operasjon. Det er ventetid for å komme til forundersøkelse/operasjonsplanlegging.

Les mer

Grønn stær - Glaukom

Grønn stær kan sies å være en gruppe øyesykdommer som har til felles å primært kunne skade de fine nervetrådene i synsnerven. Dette påvirker pasienten i form av gradvis tap av det vi kaller synsfeltet. Synsfeltet er hele området, eller bildet, som hjernen oppfatter gjennom øynene. Vi deler ofte inn synsfeltet i sentralsyn og sidesyn. Det er sidesynet som først påvirkes av grønn stær.

Les mer

Tørre øyne

Mange pasienter har problemer med tørrhet i øynene. Dette gir forskjellige symptomer og har ofte et bredt spekter av årsaksforklaringer.

Les mer

Aldersrelatert makuladegenerasjon - AMD

Aldersrelatert makuladegenerasjon er som navnet tilsier normalt sett en aldersrelatert forandring i øyet. Det påvirker sentralsynet (skarpsynet) negativt. Det blir vanskeligere å se detaljer, som for eksempel tekst eller tallene på en klokke.

Les mer

Øyeforandringer ved diabetes

Dårlig blodsukkerregulering over tid kan blant annet føre til endringer i de små blodkarene i kroppen. Dette kan føre til komplikasjoner i en rekke organer, også i øynene. Den vanligste øyekomplikasjonen er netthinneforandringer - diabetisk retinopati.

Les mer

Regnbuehinnebetennelse

Vanlig regnbuehinnebetennelse er en såkalt autoimmun tilstand hvor kroppen selv skaper en betennelsestilstand i øyet. Det er altså hverken bakterier eller virus som skaper dette og det er derfor ikke en infeksjon.

Les mer

Flytere i synsfeltet

Har du en eller flere "fluer" i synsfeltet? Du er ikke alene. Her kan du lese om en vanlig og som regel ufarlig øyeforandring. Her finner du også informasjon om når "fluer" kan være tegn på noe mer alvorlig, som rift i netthinnen.

Les mer

Andre øyesykdommer - Sansetap.no

Sansetap.no er en offentlig nettportal med informasjon om syn, hørsel og kombinerte sansetap med fokus på mestring og muligheter for mennesker i alle aldre. Syn og hørsel regnes som våre viktigste sanser. Noen har medfødte sansetap. Andre opplever å få nedsatt syn og/eller hørsel i løpet av livet.

Les mer