Regnbuehinnebetennelse

Vanlig regnbuehinnebetennelse er en såkalt autoimmun tilstand hvor kroppen selv skaper en betennelsestilstand i øyet. Det er altså hverken bakterier eller virus som skaper dette og det er derfor ikke en infeksjon.

Akutt regnbuehinnebetennelse

Den vanligste formen for regnbuehinnebetennelse oppstår relativt akutt med få eller ingen forvarsel. Man kan ikke gjøre noe form for forebyggende behandling for å unngå betennelsesreaksjonen. Symptomene er lysfølsomhet, tåring fra øyet, ømhetsfølelse inni/bak øyet og følelse av stikkning i øyet ved sterkt lys. Symptomene er oftere økende de første dagene. Man oppfatter klart at det er noe galt.

Det er da regnbuehinnen (den fargede delen av øyet) som har en såkalt inflamasjon. Pupillen blir ofte mindre på det aktuelle øyet og man får kan få vansker med å fokusere på nært hold. Man blir også gjerne rød på den hvite delen av øyet, men da helst helst helt inn mot kanten av den fargede delen, som en rød ring.

Behandling

Heldigvis blir tilstanden ofte raskt bedre med riktig behandling. Det vanligste er å få øyedråper og eventuelt salve hvor begge deler inneholder steroider (kortison) som demper reaksjonen inni øyet. Det er her viktig at man følger råd om dosering og varighet av behandlingen nøye. Noen får øyedråper som holder pupillen stor og åpen i behandlingsfasen.

Tilbakevendene problem

Vi vet at har man først hatt regnbuehinnebetennelse er det større sannsynlighet for at man får det på nytt. Behandlingen vil vanligvis være lik. Noen blir mer plaget, men andre kan ha åresvis uten problemer før det oppstår på nytt. Vi vet at pasienter med revmatisme er mer disponert for tilstanden enn andre.

Kronisk regnbuehinnebetennelse

Kronisk regnbuehinnebetennelse er også en kjent problemstilling, men her er symptomene ofte mindre plagsomme og reaksjonen i øyet beskjeden. Noen må bruke øyedråper mer eller mindre fast i lang tid for å holde tilstanden "i sjakk".

Mange undergrupper og årsaker

Det finnes også flere øyetilstander og systemiske tilstander som gjør at man lettere kan få regnbuehinnebetennelse. Hvis dette er tilfellet er man som regel under jevnlig kontroll hos øyelege eller annet helsepersonell.