Tørre øyne

Mange pasienter har problemer med tørrhet i øynene. Dette gir forskjellige symptomer og har ofte et bredt spekter av årsaksforklaringer.

Bakgrunn

Tørre øyne (keratoconjunctivitis sicca) skyldes vanligvis nedsatt tåreproduksjon eller dårlig "tårekvalitet" som gir økt fordamping fra øyets overflate. Resultatet blir at øynene føles tørre.

Enkelte har følelsen av å ha rusk på øyet, svie, eller øyet kjennes ut som sandpapir. Noen får slimtråder i øyet, som kan gjøre at øyet blir sammenklistret om morgenen. Øyet kan være rødt slik at det ligner øyekatarr.

I de fleste tilfeller vet man ikke årsaken til de tørre øynene. Hos noen opptrer problemet med tørre øyne sammen med en kronisk sykdom,som f.eks. Parkinsons sykdom eller diabetes. Tørre øyne er også del av tilstanden Sjøgrens syndrom.

Tørre øyne er vanlig med økende alder, og vanligere hos kvinner enn hos menn.

Årsak

Ved keratoconjunctivitis sicca er tårefilmen svekket på grunn av nedsatt tåreproduksjon eller dårlig "tårekvalitet" som gir økt fordamping fra øyets overflate. Nedsatt produksjon av tårevæske kan skyldes betennelse eller tilstopping av tårekjertelen. Økt fordamping skyldes oftest endret innhold i tårevæsken, ved at kjertlene som skiller ut fettstoffer ikke fungerer som de skal (meibomsk kjertel dysfunksjon). Resultatet er at tårene fordamper fortere.

Mange årsaker kan være medvirkende:

 • Naturlige aldersforandringer
 • Endring i tårekvalitet
 • Betennelsestilstander i øyelokkene (blefaritter)
 • Hormonelle endringer i kroppen
 • Flere typer medikamenter kan gi tørre øyne som en uønsket virkning. Eksempler på slike medisiner er p-piller og antihistaminer mot allergi
 • Tørre øyne sees ved mange kroniske sykdommer, spesielt ved autoimmune eller revmatologiske sykdommer, f.eks. revmatoid artritt og systemisk lupuserytematosus
 • Kontaktlinsebruk
 • Tørre øyne er et av hovedsymptomene ved Sjögrens syndrom
 • VitaminA-mangel (mest aktuelt for feilernærte barn fra u-land)
 • Tidligere kirurgi på eller omkring øyene
 • Nedsatt blunkerefleks eller tilstander hvor man ikke klarer å lukke øynene skikkelig

Diagnostikk

Noen ganger kan legen finne ut hvorfor du plages med tørre øyne bare ved å snakke med deg og stille deg bestemte spørsmål.

Det er mange ulike øyeundersøkelser som kan være aktuelle, avhengig av hvilke plager du har. Det dreier seg om å inspisere øyet nøye, teste synet og foreta kvantitative og kvalitative målinger. Noen av undersøkelsene kan gjøres hos fastlegen, mens optikeren og øyelegen kan gjøre ytterligere undersøkelser. Diagnosen keratoconjuncitivis sicca kan stilles dersom gitte kriterier er oppfylt. Dette kan for eksempel være at tåreproduksjonen måles å være nedsatt (Schirmers test), at tårene bruker kortere tid på å løse seg opp på øyet, eller gradering ved en bestemt fargemetode.

Hvis legen skulle mistenke at det er en bakenforliggende sykdom som er årsak til plagene, vil andre prøver eller undersøkelser utføres for å avklare dette.

Behandling

Man kan selv forsøke å begrense situasjoner som forverrer plagene. Eksempler på slike situasjoner kan være oppholdsrom eller bil med air condition eller for mye skjermtid. Beskyttende briller kan brukes i situasjoner med kjent eksponering mot støv/vind, f.eks. sykling. Enkelte vil ha nytte av å bytte fra kontaktlinser til briller, for andre kan kontaktlinser være en løsning.

Hovedbehandlingen mot tørre øyne er kunstig tårevæske i form av øyedråper eller gel, noen ganger også salve. Man bruker da øyedråper og må dryppe øynene hver dag, hyppighet av drypping varierer med preparatene og hvor sterkt man er plaget. Noen typer kunstig tårevæske kan fås på blå resept ved diagnosenkeratoconjunctivitis sicca.

Ofte er bakgrunnen såkalt meibomsk kjertel dysfunksjon (MGD) som gir endring i tårekvalitet. Da bør daglig øyelokkshygiene bli en del av rutinene. Her kan du laste ned en oppskrift for hvordan du selv enkelt kan behandle dette problemet - øyelokkspleie for bedring av tørre øyne grunnet MGD.

I det siste har flere studier vist at omega-3-preparater kan ha en gunstig effekt mot tørre øyne. Det er ikke klarlagt hvilken dose som bør benyttes, så inntil videre bør man bruke dose anbefalt av norske helsemyndigheter.

Dersom legen mistenker bakenforliggende infeksjon, kan antibiotika forsøkes, og i noen tilfeller kan immundempende øyedråper (ciklosporin, kortison) være til hjelp.

Ved nedsatt blunkerefleks kan en nøytral øyesalve og en dekkende lapp om natten være lindrende. Her kan det også være aktuelt å gjøre et lite kirurgisk inngrep ved øyeavdeling.

Hvis det er en bestemt medisin som er årsaken til tørrheten og du ikke er helt avhengig av den, kan man kanskje forsøke å bytte den ut eller slutte. Men dette må avgjøres i samarbeid med legen din.

Prognose

Tørrhet i øyne er nesten alltid en varig tilstand, så fremt den ikke skyldes bestemte medisiner. Tørre øyne er mer utsatt for sår og skader, for eksempel i hornhinnen, enn øyne beskyttet av tårer.

De fleste som har milde til moderate plager, lever svært godt med lite plager ved hjelp av kunstig tårevæske.