Flytere i synsfeltet

Har du en eller flere "fluer" i synsfeltet? Du er ikke alene. Her kan du lese om en vanlig og som regel ufarlig øyeforandring. Her finner du også informasjon om når "fluer" kan være tegn på noe mer alvorlig, som rift i netthinnen.

Flytere i synsfeltet er et vanlig fenomen som skyldes uklarheter i glasslegemet, gelemassen som den bakre delen av øyet er fylt med. Glasslegemet består hovedsakelig av vann (98%) , men har gelekonsistens tidlig i livet grunnet kollagentråder som danner struktur og gjør glasslegemet lite bevegelig. Med alderen blir geleen mer flytende og kollagentrådene klumper seg sammen, og disse uklarhetene blir for mange godt synlige, særlig mot lys bakgrunn.
Hos nærsynte skjer denne prosessen tidligere, og flytere kan bli godt synlige i ung voksen alder.

Glasslegemeløsning

Når geleen er blitt mer flytende (mer enn 50 %), vil hinnen som omslutter glasslegemet løsne fra øyeveggen. Dette skjer med de aller fleste i løpet av livet, vanligvis i 60-70-årsalderen. Hos nærsynte og hos pasienter som er operert for grå stær skjer dette tidligere.  

I mange tilfeller er denne prosessen så gradvis at en ikke merker noen stor eller plutselig forandring. Ved akutt glasslegemeløsning vil en derimot merke nyoppståtte uklarheter på ett øye.  Ofte har en også lysblink (skarpe ”lynglimt”, glasslegemet ”napper” i netthinnen).  Vanligvis gir ikke dette komplikasjoner, men det er nødvendig med øyelegeundersøkelse for å utelukke rifter i netthinnen. Dersom eventuelle rifter behandles med laser, vil dette oftest være tilstrekkelig til å unngå videre komplikasjoner (netthinneløsning).

Selv om øyelegen ikke finner rift ved undersøkelsen, kan dette komme senere i forløpet. Derfor er det viktig med ny undersøkelse dersom en får nye symptomer som er relatert til større risiko:

1) Nye uklarheter

2) Vedvarende og kraftige lysblink

3) Tåkesyn. Dette skyldes ofte blødning fra rift i netthinnen.

4) Skygge i sidesynet. Dette kan være et tegn på begynnende netthinneløsning.

Prognosen er ofte god for både vanlige aldersrelaterte flytere og mer uttalte uklarheter etter glasslegemeløsning. I mange tilfeller synker uklarhetene ned i øyet og bort fra synsaksen, og mange pasienter er lite plaget 6-12 måneder etter en akutt glasslegemeløsning. Ofte venner man seg til at uklarhetene er der, særlig dersom en klarer ”å overse dem”.

Rift i netthinnen

Netthinnerift med begynnende netthinneløsning
Netthinnerift med begynnende netthinneløsning

Ved løsning av glasslegemet oppstår i noen tilfeller rift i netthinnen. Dersom netthinnen ikke har begynt å løsne, kan en vanligvis behandle en slik rift med laser og dermed forhindre videre utvikling. Laser-«sveisingen» har en viss umiddelbar effekt, slik at netthinnen rundt riften «limes» fast, men full effekt av laserbehandlingen oppnås først etter 2-3 uker.

Netthinnerift med begynnende netthinneløsning
Netthinnerift sikret med laser

 I noen tilfeller må laserbehandlingen suppleres. Det kan også oppstå nye rifter etterhvert som glasslegemet løsner mer fullstendig. I denne perioden etter lasersveising må ny undersøkelse av netthinnen gjøres ved minste mistanke om utvikling til netthinneløsning eller nye rifter. En må da være oppmerksom på symptomer som beskrevet under glasslegemeløsning.

Laserbehandling er en god forsikring, men ingen garanti mot at en rift i netthinnen kan utvikle seg til netthinneløsning. Behandling ved netthinneløsning er operasjon.

Blødning i glasslegemet grunnet rift i netthinnen vil vanligvis gradvis forsvinne, blodet synker ned i nedre del og avtar etterhvert. Det kan ta mange måneder før det blir klart, og mange har litt bevegelige uklarheter lang tid etter blødningen. Operasjon for å fjerne blodet er bare aktuelt ved stor blødning, enten fordi denne svekker synet betydelig og ikke klarner opp av seg selv, eller fordi blødningen gjør at  øyelegen ikke kan se inn til netthinnen.

Andre årsaker til ”flytere i synsfeltet”

Blødning i glasslegemet kan skje ved sykdommer som diabetes med netthinneaffeksjon (diabetesretinopati) eller blodpropp i netthinnen. Uklarhetene er ofte mer uttalt og tåkesyn/nedsatt syn er vanlig. Nøye vurdering og oppfølgning av øyelege er nødvendig.

I noen få tilfeller kan behandling i form av operasjon bli aktuelt.  Ved særlig plagsomme uklarheter som ligger i synsaksen, eller ved tette uklarheter som ikke reduseres tilstrekkelig over tid (særlig ved blod i glasslegemet etter netthinnerift). Denne operasjonen kalles vitrektomi, der glasslegemet fjernes og erstattes av klar væske.  Inngrepet utføres i lokalanestesi. Mange pasienter opplever stor bedring, men som alle operasjoner kan denne ha bivirkninger og komplikasjoner. Den normale utviklingen av aldersrelatert grå stær fremskyndes, særlig hos pasienter over 50 år. Alvorlige komplikasjoner som rifter i netthinnen og påfølgende netthinneløsning etter gjennomgått vitrektomi forekommer i opptil 5 %. Da må en reoperere for å feste netthinnen.