Informasjon vedrørende koronavirus.

Sist oppdatert: 12.08.2021 kl 07:50

Bergen Øyelegesenter holder åpent med smitteverntiltak. Reise til lege ansees som en nødvendig reise. Vi oppfordrer derfor pasienter til å benytte tildelt time, slik at nødvendige kontroller og behandlinger ikke forskyves. Dersom du har symptomer på Covid -19 skal du ikke komme, men kontakte oss så endrer vi timen. Ved mistanke/symptomer på andre sykdommer i luftveier mv. ber vi deg ringe oss for avklaring vedrørende time.

Lege/personell med nær pasientkontakt hos oss fortsetter å bruke munnbind. Som pasient anbefaler vi bruk av munnbind ettersom det ikke alltid er mulig hos oss å holde 1 meters avstand, spesielt i forbindelse med øyeundersøkelse.

Du kan ikke ha med følge/pårørende med mindre du har strengt behov for det. Dette gjelder også om du skal til operasjon.

Etter utenlandsreise: Retningslinjer fra FHI må følges. Ved behov for akutt øyeundersøkelse i eventuell karanteneperiode, skal pasienter henvises til Augeavdelinga, Haukeland Universitetssjukehus.

Møt presis til timen - bruk håndsprit som er utplassert ved inngang.

Vi anbefaler å bruke PasientSky ved spørsmål om timeendringer og fornyelse av resept, så unngår du telefonkø.

Telefonen blir betjent på hverdager. NB: I sommerukene er det redusert telefontid (kun formiddag) grunnet ferieavvikling

Velkommen til Bergen Øyelegesenter

Bergen Øyelegesenter er en av Norges største private poliklinikker for øyepasienter.

Dersom du har blitt henvist til oss fra legen din eller fra optiker, så har du kommet til riktig side. Om du er på jakt etter laserbehandling eller annen øyeoperasjon i privat regi anbefaler vi å gå til operasjonsavdelingen vår, Optera.

For elektronisk kommunikasjon vedrørende time-endring eller fornyelse av resept kan du bruke tjenesten PasientSky

PasientSky

Ankomstregistrering og betaling

Vi bruker automatisk ankomstregistrering
Når du ankommer oss ønsker vi at du benytter berøringsskjermene ved inngangsparti/resepsjon. Er alle opplysninger i orden kan du sette deg og vente på anvist plass, uten å kontakte resepsjonen.

Vi bruker betalingsautomat
Benytt vanlig bankkort ved betaling hos oss (kredittkort vil ikke fungere). Betaling skjer i betalingsautomat før eller etter legetimen. Barn under 16 år betaler ikke.

Har du opparbeidet frikort skal du normalt ikke betale, men det hender at det utføres tilleggsundersøkelser og behandlinger, som krever ekstra betaling, som er unntatt fra frikortordningen.

Om du ikke betaler samme dag som legetimen vil det bli tilsendt regning med gebyr til deg. Dersom du har fått regning og har spørsmål skal det hovedsakelig rettes til vårt faktureringsfirma på tlf. 21 62 73 20 (Convene AS)

Nye retningslinjer for refusjon av briller til barn

Vi anbefaler at foreldre / foresatte leser de nye retningslinjene fra NAV på deres nettsider:
Klikk her for å komme til NAVs startside for briller og kontaktlinser

Ventetider etter henvisning til oss

Alle øyeleger hos oss har såkalt avtalehjemmel med helseforetaket (Helse Vest), og arbeider slik sett i offentlig regi. Vanligvis er det optikere og fastleger som henviser øyerelaterte problemstillinger til oss. Det betyr at vi mottar daglig flere titalls henvisninger som skal prioriteres etter hastegrad/alvorlighetsgrad - alt fra øyeblikkelig hjelp (time på dagen) til ventetider bortimot 2år, eller at henvisningen returneres. Nedenfor er en oversikt over omtrentlig ventetid for vanlige problemstillinger som ofte henvises til oss.
Vi vil etterstrebe å følge rådene og anbefalingene i Helsedirektoratets prioriteringsveileder.
Til henvisende instanser vil vi presisere nødvendigheten av relevant informasjon for å kunne prioritere henvisningen korrekt.

Barn

2-4 uker

Grå stær (ventetid til forundersøkelse)

2-3mnd

Grønn stær

2-12 uker

Øyelokkoperasjon

Mer enn 1år

Tørre øyne

6-12mnd

AMD (aldersrelatert makula degenerasjon

4-12 uker

Øyesykdommer

Her vil du finne informasjon om øyesykdommer og andre forandringer i øyet forårsaket av generell sykdom.