Priser

Prisene gjelder fra 1. oktober 2022

Før en operasjon er det viktig at vi gjennomfører en grundig forundersøkelse hos oss. På en slik forundersøkelse avklarer vi aktuell operasjonsmetode og informerer nøye om både fordeler, begrensninger og risikofaktorer. Denne forundersøkelsen koster kr. 600,- men er er også helt uforpliktende.

Nærsynt, langsynt og skjeve hornhinner

Forundersøkelse

Når du har gjort deg om en mening om at du ønsker operasjon er det nødvendig med en forundersøkelse. Du får svar på om du er aktuell kandidat for operasjon, og vi foretar alle målinger som er nødvendige for et godt resultat. Vi gjennomgår operasjonmetoder og diskuterer fordeler, begrensninger og eventuelle bivirkninger. Det hele er selvsagt helt uforpliktende.

Kr 800
Bestill forundersøkelse

ICL

En ICL operasjon gjøres ved at vi legger inn en kunstig linse i øyets bakre kammer. Med denne metoden kan vi behandle enda større synsfeil uten endring av øyets anatomi.

Kr 25 000 per øye for standardlinse
kr 30 000 per øye for torisk linse
Mer informasjon om ICL

Alderssyn

RLE

En RLE-operasjon innebærer at man bytter ut sin egen naturlige øyelinse med en ny kunstig linse. Det finnes flere ulike linser som kan rette de aller fleste brytningsfeil. Prisen avhenger av hvilken type linse som er det rette for akkurat dine øyne. Denne operasjonen er teknisk identisk med en grå stær operasjon, uten at man faktisk har grå stær når man opererer.

Kr 15 000 per øye for standardlinse
kr 22 500 per øye for torisk linse
kr 30 000 per øye for multifokal linse
Mer informasjon om RLE