Nærsynthet, langsynthet og skjeve hornhinner

Våre kirurger har svært lang erfaring innen behandling av nærsynthet, langsynthet og skjeve hornhinner. Optera kombinerer deres ekspertise med det mest moderne utstyret og gode behandlingsmetoder – alt for å sikre at du får profesjonell behandling og et resultat du kan være fornøyd med. Her kan du lese mer om de forskjellige metodene, prosessen, utstyr og oppfølging. Vi anbefaler alle som lurer på om en laseroperasjon kan være riktig for dem å bestille en gratis og uforpliktende forundersøkelse. Da finner vi ut om du er en egnet kandidat for operasjon, og hvilken behandling som passer deg og dine øyne.

Behandling med PRK

En PRK-operasjon innebærer at en excimerlaser endrer krumningen i øyets hornhinne. Dette endrer lysbrytningen slik at du ser bedre.

Laseroperasjonen gjøres helt ytterst i hornhinnens bindevev etter at overflatelaget er løsnet og eventuelt fjernet. Dette gjøres hos oss ved hjelp av en roterende børste, som er den mest skånsome måten å gjøre dette på. Overflatelaget gror som et vanlig sår, vanligvis i løpet av 3 - 5 dager. Du får en bandasjelinse som skal ligge på øyet i disse dagene. Ca. 10% av pasientene opplever ubehag 1-3 dager etter operasjonen.

En av de store fordelene ved PRK, er at det er svært trygt. Det er få komplikasjoner forbundet med operasjonen, og man får stor synsgevinst med et lite inngrep.

Vi har utført dette inngrepet siden 1994 og våre kirurger har til sammen flere tusen operasjoner bak seg.

Illustrasjon av øye som dryppes med øyedråper. Over øyet er en klokke som indikerer fem minutter.

Øyet forberedes med øyedråper (bedøvelse og antibiotika).

Illustrasjon av øye, børste fjerner ytterste lag i hornhinnen..

Det ytterste cellelaget i hornhinnen børstes bort.

Illustrasjon av øye som behandles av laser.

Krumningen i øyets hornhinne endres med laser. Etter operasjonen får du en bandasjelinse som skal være på til første kontroll.

Steg for steg

1. Forundersøkelse

 • Før en laseroperasjon må det gjøres en grundig forundersøkelse for å avklare om du er en egnet kandidat for dette. Mange har også ofte spørsmål som er avgjørende for hvorvidt man ønsker å la seg operere. Vi kan også informere deg om eventuelle alternativer til operasjon. Uansett må det gjøres mer enn "vanlige" optometriske målinger for å avklare forholdene før operasjon, det holder derfor ikke med undersøkelser eller rapporter fra andre steder. Forundersøkelsen må gjøres på en annen dag enn operasjonen.

2. Klargjøring til behandling

 • Om du er egnet kandidat for operasjon gjøres eventuelle tilleggsmålinger, om nødvendig i samråd med lege. Du vil få grundig informasjon om de ulike typene behandling, og vi vil anbefale den som passer for akkurat dine øyne. Vi informerer om behandlingsteknikken og hva som skjer videre.

3. Operasjonsdagen

 • Du møter til avtalt tid og melder din ankomst i resepsjonen. En av våre medarbeidere vil lede deg inn i venterommet for operasjonspasienter.
 • Øyet ditt må så forberedes for operasjon med øyedråper og du vil også få 5 mg Vival (beroligende tablett). Det kan ta litt tid før operasjonen starter siden medikamentene skal få virke en stund.
 • Du vil så bli ledet inn i operasjonsalen hvor du blir lagt horisontalt ved laseren. Øyet får mer øyedråper, deriblant bedøvelse. Under operasjonen vil du ha skiftende synsopplevelser, men skal stort sett bare ligge i ro og forsøke å slappe godt av.
 • Under selve laserprosedyren skal du se mot et rødt lys. Du trenger ikke være redd for å blinke eller flytte blikket. Laseren «ser» øyet ditt og følger hver minste bevegelse. Etterpå får du på en bandasjelinse. Denne skal være på, også om natten, inntil vi sees på kontroll (en dag etter for LASIK, fem for PRK).
 • Når operasjonen er ferdig, ledes du ut i en hvilestol for å slappe av med øynene lukket i 20–30 minutter. Vi gir beskjed når du er klar til å kunne dra hjem.

PRK – Bivirkninger, risiko og komplikasjoner

Formålet med laseroperasjonen er å forbedre synsskarpheten slik at man ikke lenger er avhengig av briller eller kontaktlinser. at brytningen skal bli 0,0 etter en laseroperasjon. Faktisk er det knapt noen normalpersoner som er det.

De aller fleste har en liten brytningsfeil som det ikke er behov for å korrigere med briller. Etter operasjonen vil man som oftest oppnå en brytning som er nær null, og oppleve brillefriheten som så mange ønsker. Likevel vet vi at:

 • I enkelte tilfeller kan rebehandling, briller eller kontaktlinser være nødvendig for å oppnå et optimalt resultat.
 • Laseroperasjon kan ikke forhindre en naturlig aldringsprosess, som kalles presbyopi (alderslangsynthet), som oppstår hos alle etter 40–45 års alder.
 • Hvis du er avhengig av egne lesebriller, må du sannsynligvis fortsette å bruke dem etter operasjonen.
 • Laseroperasjonen vil ikke forhindre utviklingen av øyesykdommer som for eksempel grå stær, grønn stær og aldersforandringer i netthinnen.

Et hvert kirurgisk inngrep innebærer risiko og mulighet for bivirkninger. Problemene er få ved PRK, men de fleste vil oppleve noe tørrhet i øynene en periode etter operasjonen. Som regel går dette over etter et par måneder, men enkelte kan føle ubehag lenger og ytterst få ender opp med vedvarende tørrhetsplager. Kunstig tårevæske kan være med å lindre dette.

I noen tilfeller kan mørkesynet også påvirkes. Ringer rundt lyskilder og skinn (halos/glorier) i mørket kan forekomme, men er sjelden et problem.

Alvorlige komplikasjoner er meget sjeldne. Likevel må man vite at eksempelvis infeksjon i dagene etter operasjon kan gi langvarig eller permanent synssvekkelse. Du er med på å redusere den lave risikoen for alvorlige komplikasjoner ytterligere, ved å dryppe øy- nene etter operasjon med øyedråpene du får foreskrevet. Unngå også smittekilder den første tiden etter operasjonen.

Behandling med ICL

En ICL-operasjon innebærer at en kunstig linse legges inn i øyets bakre kammer. Den korrigerer for din brytningsfeil på samme måte som et brilleglass eller vanlig kontaktlinse.

 • ICL kan behandle synsfeil som er for store til å korrigeres med laseroperasjon.
 • Selve operasjonen er enkel – vi lager et par små snitt i kanten av hornhinnen og "injiserer" den kunstige linsen inn i øyet. Linsen hjelpes så pent på plass. Der ligger den stabilt uten ytre påvirkninger.
 • En av de store fordelene ved slik operasjon er at øyets anatomi ikke endres for å oppnå bedre syn. Det legges kun til et ekstra element for å oppnå dette. Effekten er derfor ofte mer stabil enn ved laseroperasjon.
 • Bivirkningene er få og man får bedre syn meget kort tid etter. Selve operasjonen er nærmest smertefri. Allerede samme dag merkes en synsbedring, men det vil nok ta 3–4 dager før man ser tilfredsstillende.
 • Vår kirurg Jan Askvik har utført dette inngrepet siden 1998 og har har utført mer enn 1000 operasjoner.
Illustrasjon av øye som dryppes med øyedråper. Over øyet er en klokke som indikerer fem minutter.

Øyet forberedes med øyedråper (bedøvelse og antibiotika)

Illustrasjon av øye. Linse legges ned på øyet.

Linsen legges i øyet.

Illustrasjon av øye. En klokke vises over øyet.

Etter operasjonen blir du hos oss i 2–4 timer før vi kontrollerer øynene.

Steg for steg

1. Forundersøkelse

 • Før en laseroperasjon må det gjøres en grundig forundersøkelse for å avklare om du er en egnet kandidat for dette. Mange har også ofte spørsmål som er avgjørende for hvorvidt man ønsker å la seg operere. Vi kan også informere deg om eventuelle alternativer til operasjon. Uansett må det gjøres mer enn "vanlige" optometriske målinger for å avklare forholdene før operasjon, det holder derfor ikke med undersøkelser eller rapporter fra andre steder. Forundersøkelsen må gjøres på en annen dag enn operasjonen.

2. Klargjøring til behandling

 • Om du er egnet kandidat for operasjon gjøres eventuelle tilleggsmålinger, om nødvendig i samråd med lege. Du vil få grundig informasjon om de ulike typene behandling, og vi vil anbefale den som passer for akkurat dine øyne. Vi informerer om behandlingsteknikken og hva som skjer videre.

Operasjonsdagen

 • Du møter til avtalt tid og melder din ankomst i resepsjonen. En av våre medarbeidere vil lede deg inn i venterommet for operasjonspasienter.
 • Øyet ditt må så forberedes for operasjon med øyedråper og du vil også få 5 mg Vival (beroligende tablett). Det kan ta litt tid før operasjonen starter da medikamentene skal få virke en stund.
 • Du vil så bli ledet inn i operasjonsalen hvor du blir lagt horisontalt i en liggestol. Øyet får mer øyedråper, deriblant bedøvelse. Under operasjonen vil du ha skiftende synsopplevelser, men du skal stort sett bare ligge i ro og forsøke å slappe godt av.
 • Etterpå får du et skjold eller beskyttelsesbriller foran øynene. Dette skal være på, også om natten, inntil vi sees på kontrollen dagen etter. Når operasjonen er ferdig blir du ledet ut i en hvilestol for å slappe av med øynene lukket – sov gjerne. Det er nødvendig at du blir værende hos oss i 2-4 timer etter operasjonen, da skal øynene kontrolleres.

ICL – bivirkninger, risiko og komplikasjoner

 • Målet med operasjonen må i første omgang være å redusere og eliminere den store synsfeilen slik at man unngår briller og kontaktlinser i hverdagen. Likevel er det ikke sikkert at brytningen etter operasjonen blir 0.0. Dersom resultatet ikke er tilfredsstillende må man i hvert enkelt tilfelle vurdere mulige etterjusteringer om det er tilrådelig.
 • Noen få pasienter utvikler forbigående høyt trykk i øyet etter en slik operasjon. Dette kan behandles, men hvis trykket etter behandlingen fremdeles er for høyt må linsen tas ut igjen.
 • Noen opplever lysskinn og ringer rundt lys (halos), særlig i mørket. For mange bedres dette over tid.
 • Av komplikasjoner er grå stær den vanligste (2-5% over 5år). Dette kan i så fall behandles og avstandssynet vil da fremdeles holde seg rimelig godt.
 • Det anbefales at du følges opp med kontroller jevnlig etter operasjonen, blant annet grunnet risiko for trykkstigning i øyet (grønn stær). Det beste er at oppfølgingen skjer hos oss, eventuelt hos annen fagperson med tilsvarende kompetanse.

Alvorlige komplikasjoner er meget sjeldne. Likevel må man vite at eksempelvis infeksjon i dagene etter operasjon kan gi langvarig eller permanent synssvekkelse. Du er med på å redusere den lave risikoen for alvorlige komplikasjoner ytterligere, ved å dryppe øynene etter operasjon med øyedråpene du får foreskrevet. Unngå også smittekilder den første tiden etter operasjonen.