Alderssyn

Alderslangsynthet er naturlig og rammer alle før eller senere. Mange ønsker seg imidlertid en hverdag uten briller eller linser. Operasjon av alderssyn er noe vi har lang erfaring med, og vår kirurg Jan Askvik har flere tusen slike operasjoner bak seg.

Behandling

Alle blir alderslangsynte, vanligvis rundt 45-årsalderen. Dette medfører at vi mister evnen til å fokusere klart på nært hold. Grunnen til dette er at linsen blir stiv og mister sin elastisitet. Dette kalles for presbyopi.

Vi behandler alderssyn med metoden RLE, som i prinsippet er det samme som en grå stær operasjon. Det innebærer at man bytter ut sin egen naturlige øyelinse med en ny, kunstig linse.

Lyset som kommer inn i øyet vil da brytes annerledes og du vil se bedre. En av de store fordelene ved slik operasjon er at linsen som settes inn har et nærfokuspunkt i tillegg til avstandsfokuspunktet. Dette gjør at brillebehovet til lesing og annet nærarbeid blir betydelig redusert. Enkelte vil klare seg helt uten lesebriller, men dersom man har et høyt krav til detaljert syn over tid, spesielt på nært hold, vil en brille kunne bli nødvendig selv om man er operert.

Det er få komplikasjoner forbundet med selve inngrepet og prosedyren er identisk med en vanlig grå stær operasjon. De fleste ser akseptabelt allerede 2-3 dager etter operasjonen og det er lite smerter både under og etter operasjonen. En ulempe er at linsen kan gi bivirkninger som må tenkes nøye gjennom før man velger en slik operasjon (se eget avsnitt).

Vi vil etter beste evne råde deg i forhold til din individuelle situasjon, og illustrere for deg hva du kan forvente etter operasjon. Basert på dette er det til slutt ditt valg om du ønsker operasjon. For pasienter hvor vi ikke tror på et godt resultat vil vi fraråde operasjon.

Vi har utført dette inngrepet lenge, og vår kirurg Jan Askvik har flere hundre operasjoner bak seg, i tillegg til flere tusen vanlige grå stær operasjoner.

Øyet forberedes med øyedråper (bedøvelse og antibiotika).

Den naturlige linsen fjernes.

Den naturlige linsen erstattes av en kunstig linse.

Etter operasjonen blir du hos oss i ca. 1 time før vi kontrollerer øynene.

Operasjonsdagen

  • Du møter til avtalt tid og melder din ankomst i resepsjonen. En av våre medarbeidere vil lede deg inn i venterommet for operasjonspasienter.
  • Øyet ditt må så forberedes for operasjon med øyedråper og du vil også få 5 mg Vival (beroligende tablett). Det kan ta litt tid før operasjonen starter siden medikamentene skal få virke en stund.
  • Du vil så bli ledet inn i operasjonsalen hvor du blir lagt horisontalt i en liggestol. Øyet får mer øyedråper, deriblant bedøvelse. Under operasjonen vil du ha skiftende synsopplevelser, men skal stort sett bare ligge i ro og forsøke å slappe godt av
  • Etterpå får du et skjold eller beskyttelsesbriller foran øynene. Dette skal være på, også om natten, inntil vi sees på kontroll dagen etter.
  • Når operasjonen er ferdig, ledes du ut i en hvilestol for å slappe av med øynene lukket i 20–30 minutter. Vi gir beskjed når du er klar til å kunne dra hjem.

Bivirkninger, risiko, komplikasjoner

Et hvert kirurgisk inngrep innebærer bivirkninger og risiko. Denne er lav ved RLE, men de fleste vil oppleve ringer rundt lyskilder i en periode etter operasjonen. Lysbuer rundt/under lyspunkt og stråling fra lys – spesielt ved bilkjøring i mørket, er den vanligste bivirkningen ved implantasjon av multifokale linser. For de fleste er dette forbigående og plagene avtar etter noen måneder, men enkelte kan få vedvarende plager.

Linsene virker best i dagslys. Man er derfor avhengig av godt lys og god kontrast når man leser. Ved mellomavstander (PC o.l.) er synet ikke nødvendigvis like godt. Noen har behov for PC-briller. Ca. 80% blir helt brillefrie, mens 20% trenger briller i visse situasjoner etter operasjonen. Dette kan også gjelde avstandssyn.

Enkelte kan oppleve mindre vanlige bivirkninger, som skygge på detaljer (dobbeltkontur) og annerledes fargegjengivelse.

Sårtilhelingen som skjer etter behandlingen kan gi ubehag av varierende grad. Dette kan være tørrhet, ruskfølelse, renning, rødhet i øynene og liknende. Fuktedråper eller annen dråpebehandling kan bli nødvendig. Dette bedrer seg gradvis. For noen kan det ta forholdsvis lang tid, men sjelden mer enn noen måneder.

Alvorlige komplikasjoner er meget sjeldne. Likevel må man vite at eksempelvis infeksjon i dagene etter operasjon kan gi langvarig eller permanent synssvekkelse. Du er med på å redusere den lave risikoen for alvorlige komplikasjoner ytterligere, ved å dryppe øynene etter operasjon med øyedråpene du får foreskrevet. Unngå også smittekilder den første tiden etter operasjonen.

Det er ikke gitt at man får et syn som tilsvarer 0,0 (ingen styrke). Det kan være rest-styrke igjen som i noen få tilfeller krever ekstra behandling. Noen får også såkalt «etterstær» som også kan behandles.