Alderssyn

Alderslangsynthet er naturlig og rammer alle før eller senere. Mange ønsker seg imidlertid en hverdag uten briller eller linser. Operasjon av alderssyn er noe vi har lang erfaring med, og vår kirurg Jan Askvik har flere tusen slike operasjoner bak seg. Generelt råder vi til operasjon først når også avstandsynet også er begynt å bli redusert. Har du kun behov for lesebriller kan det være lurt å vente.

Behandling

Alle blir alderslangsynte, vanligvis skjer utviklingen gradvis fra rundt 45års alder og frem til man er omkring 65år. Dette medfører at man gragvis mister evnen til å fokusere klart på nært hold. Grunnen til dette er at linsen blir stiv og mister sin elastisitet. Dette kalles for presbyopi på fint. Dersom kun lesesynet er redusert og du ser godt på avstand kan det være lurt å vente med operasjon til avstandsynet også er noe redusert. Klarer man seg med kun lesebriller er det lurt å fortsette med det.

Metoden for operasjon kalles RLE (refractive lens exchange), som i prinsippet er det samme som en grå stær operasjon. Det innebærer at man bytter ut sin egen naturlige øyelinse med en ny, kunstig linse.

Lyset som kommer inn i øyet vil da brytes annerledes og du vil se bedre. Man kan bruke ulike typer linser, men det vanligste er en såkalt multifokal linse, som skaper flere fokuspunkt, blant annet både til nært og til avstand. Dette gjør at brillebehovet i de fleste situasjoner blir vesentlig redusert. Enkelte vil klare seg helt uten lesebriller, men dersom man har et høyt krav til detaljert syn over tid (synskrevende situasjoner), vil en brille kunne bli nødvendig selv om man er operert.

Det er få komplikasjoner forbundet med selve inngrepet. De fleste ser akseptabelt allerede 2-3 dager etter operasjonen og det er lite smerter både under og etter operasjonen. En ulempe er at linsen kan gi bivirkninger som må tenkes nøye gjennom før man velger en slik operasjon (se egen avsnitt under).

Vi vil etter beste evne råde deg i forhold til din individuelle situasjon, og illustrere for deg hva du kan forvente etter operasjon og gjennomgå bivirkninger nøye. Basert på dette er det til slutt ditt valg om du ønsker operasjon. For pasienter hvor vi ikke tror på et godt resultat vil vi fraråde operasjon.

Vi har utført dette inngrepet lenge, og vår kirurg Jan Askvik har flere hundre operasjoner bak seg, i tillegg til flere tusen vanlige grå stær operasjoner.

Øyet forberedes med øyedråper.

Den naturlige linsen fjernes.

Den naturlige linsen erstattes av en kunstig linse.

Operasjonen er nå ferdig.

Operasjonsdagen

  • Du møter til avtalt tid og melder din ankomst i resepsjonen. En av våre medarbeidere vil lede deg inn i venterommet for operasjonspasienter.
  • Øyet ditt må så forberedes for operasjon med øyedråper og du vil også få 5 mg Vival (beroligende tablett). Det kan ta litt tid før operasjonen starter siden medikamentene skal få virke en stund.
  • Du vil så bli ledet inn i operasjonsalen hvor du blir lagt horisontalt i en liggestol. Øyet får mer øyedråper, deriblant bedøvelse. Under operasjonen vil du ha skiftende synsopplevelser, men skal stort sett bare ligge i ro og forsøke å slappe godt av.
  • Når operasjonen er ferdig, ledes du ut i en hvilestol for å slappe av med øynene lukket i 20–30 minutter. Vi tar en titt og en prat med deg før du går og du vil ha et skjold eller beskyttelsesbriller foran øynene. Dette skal være på slik vi forklarer deg etter operasjonen.
  • Vi gir beskjed når du er klar til å kunne dra hjem. Det er best om du har noen som kan hente deg.
  • Vi ringer deg dagen etter operasjon for å høre hvordan det går. Kontroll skjer først etter 5-14 dager.

Bivirkninger, risiko, komplikasjoner

Et hvert kirurgisk inngrep innebærer bivirkninger og risiko. Denne er lav ved RLE, men de fleste vil oppleve ringer rundt lyskilder. Lysbuer rundt/under lyspunkt og stråling fra lys – spesielt ved bilkjøring i mørket, er den vanligste bivirkningen ved implantasjon av multifokale linser. For de fleste er dette forbigående og plagene avtar etter noen måneder, men enkelte kan få vedvarende plager.

Linsene virker best i dagslys. Man er derfor avhengig av godt lys og god kontrast når man leser. Ved mellomavstander (PC o.l.) er synet ikke nødvendigvis like godt. Noen har behov for PC-briller. Ca. 80% blir helt brillefrie, mens 20% trenger briller i visse situasjoner etter operasjonen. Dette kan også gjelde avstandssyn.

Enkelte kan oppleve mindre vanlige bivirkninger, som skygge på detaljer (dobbeltkontur) og annerledes fargegjengivelse. Noen føler litt tap av kontrast, andre kan føle at skarpheten ikke er helt 100% sammenliknet med det de så med briller før operasjonen.

Sårtilhelingen som skjer etter behandlingen kan gi ubehag av varierende grad. Dette kan være tørrhet, ruskfølelse, renning, rødhet i øynene og liknende. Fuktedråper eller annen dråpebehandling kan bli nødvendig. Dette bedrer seg gradvis. For noen kan det ta forholdsvis lang tid, men sjelden mer enn noen måneder.

Alvorlige komplikasjoner er meget sjeldne. Likevel må man vite at eksempelvis infeksjon i dagene etter operasjon kan gi langvarig eller permanent synssvekkelse. Du er med på å redusere den lave risikoen for alvorlige komplikasjoner ytterligere, ved å dryppe øynene etter operasjon med øyedråpene du får foreskrevet. Unngå også smittekilder den første tiden etter operasjonen.

Det er ikke gitt at man får et syn som tilsvarer 0,0 (ingen styrke). Det kan være rest-styrke igjen som i noen få tilfeller krever ekstra behandling. Noen får også såkalt «etterstær» som også enkelt kan behandles med laser i ettertid.