Grå stær

Grå stær (katarakt) er en naturlig aldringsprosess som fører gradvis til redusert synsfunksjon. Man opplever å se uklart, som å se gjennom et skittent vindusglass. De fleste over 70 år har en begynnende grå stær. Det er først når nedsatt synsfunksjon påvirker livssituasjonen at operasjon blir aktuelt. 71 år er gjennomsnittsalder for grå stær-operasjon i Norge. For noen blir det nødvendig med operasjon allerede i femtiårsalderen, mens enkelte ser tilfredsstillende livet ut.

Behandling

Den eneste behandling for grå stær er operasjon. Øyets linse fjernes gjennom to små åpninger i ytterkant av hornhinnen, og en kunstig linse av plastmateriale legges inn på linsens plass.

Hos Optera opererer vi primært pasienter med grå stær på vegne av det regionale helseforetaket - Helse Vest.

Man må bruke øyedråper en periode i forbindelse med operasjonen. Dråpene kan være av ulik type avhengig av både kirurg og klinikk. Følg din øyeleges råd og det som står på din personlige resept som gis ved forundersøkelse.

Dersom du har vært til en forundersøkelse hos oss har du fått et informasjonsark. Videre er det lagt inn E-resept på øyedråper på apoteket. Du finner en kopi av informasjonsarket i vårt nedlastingssenter.

Dersom du bruker andre øyemedisiner skal disse brukes på samme måte både før og etter operasjon.

Vi anbefaler at du har med en ledsager operasjonsdagen, fordi du vil få en beroligende tablett, som kan gjøre deg noe ustødig.

Operasjonen foregår i lokal bedøvelse (vanligvis kun i form av øyedråper) og er tilnærmet smertefri. De fleste vil oppleve berøring og noe ubehag, men ingen smerte. Etter operasjonen skal du sitte i ro med lukkede øyne en stund. Du bør ta det med ro resten av dagen. Det opererte øyet vil være tildekket med et gjennomsiktig skjold. Dette skal brukes det neste døgn og videre de neste fem netter.

Vanligvis kommer du til kontroll én til to uker etter operasjonen. Enkelte ganger er det behov for kontroll dagen etter operasjon.

Først etter seks til åtte uker kan man ta ut ny brille. I mellomtiden kan man bruke en nødbrille/ferdigbrille styrke ca. +2.0 til lesing og nærarbeid.

Øyet forberedes med øyedråper.

Den naturlige linsen fjernes.

Den naturlige linsen erstattes av en kunstig linse.

Operasjonen er nå ferdig.

Operasjonsdagen

  • Du møter til avtalt tid og melder din ankomst i resepsjonen. En av våre medarbeidere vil lede deg inn i venterommet for operasjonspasienter.
  • Øyet ditt må så forberedes for operasjon med øyedråper og du vil også få en beroligende tablett. Det kan ta litt tid før operasjonen starter siden medikamentene skal få virke en stund.
  • Du vil så bli ledet inn i operasjonsalen hvor du blir lagt horisontalt i en liggestol. Øyet får mer øyedråper, deriblant bedøvelse. Under operasjonen vil du ha skiftende synsopplevelser, men skal stort sett bare ligge i ro og forsøke å slappe godt av.
  • Etterpå får du et skjold eller beskyttelsesbriller foran øynene.
  • Når operasjonen er ferdig, ledes du ut i en hvilestol for å slappe av med øynene lukket en stund. Vi gir beskjed når du er klar til å kunne dra hjem.

Bivirkninger, risiko, komplikasjoner

Det er vanlig å ha litt ubehag som svie og sårhetsfølelse, og det renner gjerne fra øyet. De fleste ser bedre allerede neste dag, men det kan ta lengre tid. Det er normalt at øyet er litt rødt til å begynne med. Dette går gradvis tilbake. Det er viktig med god håndhygiene når du drypper og vask gjerne hendene oftere en du gjør til vanlig.

Alvorlige komplikasjoner og bivirkninger kan forekomme, men er meget sjelden etter grå stær-operasjon. Mange opplever litt tørre øyne og lysskyhet den første tiden. Solbriller og kunstig tårevæske vil hjelpe godt mot dette.

Pasienter som skal opereres for grå stær må på forhånd være utredet av øyelege eller optiker, i det minste av lege, før forundersøkelse hos oss. Det er ikke sjelden at man ved forundersøkelse også finner annet med øynene som kan være med å gjøre synet verre. Det er dermed ikke alltid sikkert at grå stær operasjon er det beste. Det er viktig å lytte til egen øyeleges anbefaling i forhold til dette.